Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma – 2024

Concert de juny

CambraOrquestra

Corals

Dissabte 8 de juny a la 18h.

Plaça Porta Santa Catalin, 1
PALMA DE MALLORCA

Escola de Música Ireneu Segarra
Músics i professors mallorquins coneixedors del mètode Ireneu Segarra i desitjosos d’experimentar-lo amb infants i grans de la nostra terra, impulsaren la creació de l’escola de música, a la imatge de les que ja existien a Catalunya.
Així es començaren les activitats en el curs 1982/1983, partint dels cursos introductoris, amb el projecte d’anar implantant progressivament els nivells superiors.
La idea principal del mètode és la de facilitar a tothom l’adquisició del llenguatge musical adaptat a cada edat, el qual inclou l’aprenentatge de les primeres nocions de relacions del sons fins al coneixement de la gran literatura musical, passant per l’estudi minuciós de la cançó popular catalana, en la qual es basa i s’articula el mètode.
Si alguna originalitat pot tenir el mètode és la de l’audàcia de posar en mans dels més joves, i també dels grans, uns elements dels quals només es poden servir músics amb veritables qualitats.

Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma
Es Baluard Museu és un museu d’art contemporani, un dels més destacats de l’Estat espanyol en el seu gènere, situat a Palma (Mallorca) i inaugurat l’any 2004. Com a gran museu de les Illes Balears, compta amb un fons de més de 800 obres d’art contemporani vinculades a artistes de l’àmbit de les Illes i de referència internacional. Es Baluard Museu és catalitzador i emissor d’història, tendències contemporànies i formació a través de programes d’exposicions, activitats i cicles educatius, a més d’un laboratori viu per a les pràctiques creatives actuals. Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma es troba ubicat en el perímetre del baluard de Sant Pere, el qual forma part del recinte murari renaixentista que envoltava la ciutat de Palma fins a principis del s. XX.