Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma – 2024

Classics Simfonic

Alumnes de la Academina Khrismusici Marinaeduca Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les 11h.

Plaça Porta Santa Catalin, 1
Palma

Escola Khrismusic y Marina educa

L’Acadèmia Khrismusic y Marinaeduca es va fundar a l’any 2011 amb l’idea de crear un centre on s’imparteixen classes de música i repàs escolar. Les classes de música són de piano, teclat modern, llenguatge musical, cant de diferents estils, iniciació a la guitarra, informàtica musical i també preparació a les proves d’accés al conservatori de música i si estan en ell reforcem el llenguatge musical i el piano. Es donen per totes les edats. Oferim Tallers de música per nens d’1 a 3 anys per desenvolupar les capacitats cognitives d’ells. Les classes poden ser individuals o grupals, màxim 4 alumnes, en els quals la metodologia impartida es individualitzada. També les matèries de repàs musical i escolar. L’Acadèmia KyM està al carrer dels Ocells n.5. El nostre Telèfon 971783476 – 637492960.


Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma
Es Baluard Museu és un museu d’art contemporani, un dels més destacats de l’Estat espanyol en el seu gènere, situat a Palma (Mallorca) i inaugurat l’any 2004. Com a gran museu de les Illes Balears, compta amb un fons de més de 800 obres d’art contemporani vinculades a artistes de l’àmbit de les Illes i de referència internacional. Es Baluard Museu és catalitzador i emissor d’història, tendències contemporànies i formació a través de programes d’exposicions, activitats i cicles educatius, a més d’un laboratori viu per a les pràctiques creatives actuals. Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma es troba ubicat en el perímetre del baluard de Sant Pere, el qual forma part del recinte murari renaixentista que envoltava la ciutat de Palma fins a principis del s. XX.