Concert de les orquestres del Conservatori

Orquestra de corda Britten

Orquestra Simfònica Andreví

Dissabte 8 de juny a les 12:30h

Pl. Sant Domènec
Cervera

Conservatori de Música de Grau professional

El Conservatori Municipal de Música de Cervera va ser creat l’any 1980 com a Escola Municipal de Música i reconegut oficialment l’any 1984 com a Conservatori Elemental. Va obtenir diverses ampliacions de nivell acadèmic, que el situaren gairebé a nivell de Conservatori Professional del pla 66.

Actualment, amb la nova llei d’ordenació dels estudis musicals, la LOGSE, s’imparteixen els cursos d’iniciació, nivell elemental i nivel professional.

La seva finalitat, des del primer dia, ha estat impartir l’ensenyament de la música per a tots els qui es volen apropar a aquest llenguatge artístic i gaudir del cant i de la pràctica d’algun instrument, i així arribar a la formació de cors i de diferents agrupacions instrumentals.

L’objectiu del claustre de professors del centre, ha estat impartir la docència de la música posant les bases per a una formació àmplia i rigorosa que permeti conèixer i gaudir de la música i accedir, si s’escau, a nivells més superiors.

La incidència de la música en la formació i el desenvolupament de la personalitat de cadascú, és contemplat com un objectiu prioritari. És per això que la formació artística es comença en l’etapa d’iniciació a partir dels 4 anys, amb la descoberta progressiva dels elements bàsics de la música, sempre de forma sensorial i afectiva, incorporant-los vivencialment en el món de l’infant.

Amb aquesta base anirà creixent la sensibilització i l’hàbit de fer la música individualment i col·lectivament, assolint nivells d’acord amb l’edat adolescent i jove.

Si bé, l’objectiu més important és oferir possibilitats de formació bàsica per a tothom, no és menys cert que cal acompanyar els qui, tenint les qualitats convenients i la voluntat decidida, volen seguir camins de futura professionalització.


Esglèsia de Sant Domènec

Església d’una sola nau amb volta, de creueria amb clau, de llum molt ampla. Presenta sis capelles laterals a cada costat realitzades amb pedra i cobertes amb volta de totxo. L’absis és pentagonal. A cada costat té dues capelles, renovades al segle XVIII. La portada, situada als peus, és d’arc de mig punt dovellat, de pedra.

Va ser construïda al segle XV i formava part de les dependències del Monestir del mateix nom. Patí les devastacions dels francesos l’any 1810 i la destrucció de 1835. actualment és propietat particular.