Final de Curs

Micro orquestra

Orquestra de Grans

Orquestra Musics’son

Grup vocal II

Grup vocal III

Grup vocal IV

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 10 de juny a les 19h.

C. Sol 2-10

Bus: 22, 24, 28, 39 i 114

Escola de Música Musics’son
 
Educació musical Musics’Son és una Escola de Música autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.6355, de 15 d’abril de 2013) i es troba al carrer del Sol n.8, al bell mig del cor de la Vila de Gràcia entre la Plaça del Sol i el Teatre Lliure de Gràcia.
…La intel•ligència és una facultat pròpia de l’ésser humà, certament, però sovint se li atribueix una importància desmesurada en relació a altres facultats. Un desenvolupament massa cerebral amaga les possibilitats instintives i afectives…
…Respectar la vida i estudiar les seves lleis per a col•laborar amb elles és l’actitud que hauria de tenir tot pedagog/a i especialment el professor/a de música. Per això, el resultat immediat tindrà menys importància que l’acció precisa, la que s’hi digui amb les lleis de l’evolució i que més d’hora o més tard, oferirà un resultat profund i permanent…

Claustre de l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia
L’oratori de Sant Felip Neri de la vila de Gràcia és un oratori construït en tres parts a partir del 1883. Està situat entre els carrers Montseny, del Sol (on hi ha l’entrada) i Ros de Olano de Gràcia (a Barcelona). La sacristia i el convent es van acabar en un any i mig; l’església va tardar uns 10 anys a ser acabada.
L’oratori és obra de l’arquitecte Rafael Palet Torres. El van cremar durant la setmana tràgica i va patir desperfectes durant la guerra civil degut a l’ús per finalitats militars que se’n va fer.
L’edifici consta de 3 parts diferenciades: convent, sagristia i església.