INTERCANVI MUSICAL

Orquestra Jove de l’Escola de Música de Barcelona.

Director: Jordi Albelda

Foto formacions

Dissabte 4 de juny a les 17:30h.

C. Sol 2-10

Bus: 22, 24, 28, 39 i 114

 

L’Escola de Música de Barcelona

L’Escola de Música de Barcelona té com objectiu  principal el de donar una formació musical de qualitat a aquells nens, nenes o joves que ho desitgin atenent les capacitats i interessos individuals de l’alumne. Alhora proporciona   la formació necessària a aquells alumnes que  en un futur optin per la via professional.Ha contribuït al llarg d’aquests  anys, a la formació d’un gran nombre de joves professionals de la música que han estat distingits en concursos instrumentals, i d’altres que actualment ocupen llocs en orquestres i sales de concerts així com en centres privats o públics d’ensenyament de la música.

Paral·lelament a la seva activitat acadèmica  al llarg del curs escolar, l’Escola de Música de Barcelona ofereix  cursos de POSTGRAU. També organitza anualment els Concursos alternatius:  “Cambra de Barcelona”; “Corda de Barcelona” i ” Piano de Barcelona” i durant  el mes de juliol  organitza les Colònies musicals i el Curs d’Interpretació Instrumental de Barcelona.


Claustre de l’Oratori de Sant Felip Neri