Orquestas Sinfónicas del Proyecto VOZES

Orquesta Beethoven

Orquesta Amadeus

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 10 de juny a les 18h.

C. Montalegre 5

Metro: L3, FCG i Renfe (Catalunya)
Bus: 14, 24, 41, 42, 55, 59, 64, 91, 120 i 141

Vozes – Musics per la Pau
 
“Veus i Música per a la Integració” és un projecte que funciona des de l’any 2005 en el s’han atès a més d’un centenar de nens / es i joves de diferents nacionalitats i situació socioeconòmica. Al capdavant del projecte hi ha un equip de professionals amb experiència pedagògica, social i artística, els quals treballen des dels valors de la disciplina, la constància i el compromís davant el grup.Està concebut com una estructura i un mitjà per canalitzar la convivència i la integració; A través de la pràctica musical s’estimula el respecte a la diversitat i el coneixement de múltiples manifestacions artístic musicals.El projecte “VOCES” ha rebut mostres de reconeixement en forma de premis i testimonis d’institucions tant públiques com privades,(Premi Nou Barris 2012, Premi Unesco Federico Mayor Zaragoza 2012,2014, Premi Certamen per la Convivencia 2013, Projecte inclòs com a “Bona pràctica de cohesió social a nivell Europeu” al portal de Integració de la Comissió Europea.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Segle XVIII; Reforma 1926-1929 Josep Goday; Rehabilitació: 1991-1993 Helio Piñón i Albert Viaplana
El Pati de les Dones ocupa la zona central del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Es tracta d’un espai ampli a l’aire lliure , ideal per a festivals i concerts, en el qual l’edifici històric (l’antiga Casa de la Caritat) entra en diàleg amb la façana de vidre moderna que tanca el pati pel seu costat nord.
Podreu contemplar la ciutat i el mar reflectits a la part superior de la vidriera, un mirall de la Barcelona d’avui. Aquest any ens sumem a una nova activitat “Barcelona, Ciutat Concerts”.