Títol

Ninjazz

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 13 de juny a les 18h

Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32

L’Hospitalet de Llobregat

Ninjazz de l’EMMCA
 
L’Escola de Música-Centre de les Arts és un nou model d’oferta pública d’educació artística amb la voluntat de projectar un espai on la formació, la creació, la pràctica i la difusió artística interactuïn en el territori.
L’objectiu de l’Escola de Música-Centre de les Arts és democratitzar l’accés a l’educació artística i construir major cohesió social a través de les arts.
La implantació de l’Escola de Música-Centre de les Arts s’està desenvolupant a la seu central i en diferents escoles d’educació infantil i primària i instituts d’educació secundària on es desenvolupen activitats d’educació artística dins i fora de l’horari escolar.

Centre cultural Sant Josep

És un equipament municipal, adscrit al districte 1, que té com a objectiu genèric la dinamització cultural del territori.

Pel que fa als àmbits temàtics, es té en compte les arts, la ciència i la tècnica, la cultura tradicional i popular, així com els aspectes més relacionals, de vida quotidiana o de vertebració de ciutadania.