Títol

Quartet de Corda

Small Jazz Band

Piano i Veu

Coral + Orquesta

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 10 de juny a les 18h.

Via de Roma, 1

Palma de Mallorca

Escola de Música Ireneu Segarra
 
Músics i professors mallorquins coneixedors del mètode Ireneu Segarra i desitjosos d’experimentar-lo amb infants i grans de la nostra terra, impulsaren la creació de l’escola de música, a la imatge de les que ja existien a Catalunya.
Així es començaren les activitats en el curs 1982/1983, partint dels cursos introductoris, amb el projecte d’anar implantant progressivament els nivells superiors.
La idea principal del mètode és la de facilitar a tothom l’adquisició del llenguatge musical adaptat a cada edat, el qual inclou l’aprenentatge de les primeres nocions de relacions del sons fins al coneixement de la gran literatura musical, passant per l’estudi minuciós de la cançó popular catalana, en la qual es basa i s’articula el mètode.
Si alguna originalitat pot tenir el mètode és la de l’audàcia de posar en mans dels més joves, i també dels grans, uns elements dels quals només es poden servir músics amb veritables qualitats.

Centre Cultural la Misericòrdia
El Centre Cultural la Misericòrdia (s. XVII – s XIX) es troba en el centre de la ciutat de Palma. Des de 1977 està gestionat pel Consell de Mallorca i funciona com a centre cultural.
En l’actualitat, la Misericòrdia, és un dels centres de referència de la cultura a la nostra illa on hi podem trobar espais expositius, biblioteques, arxius, etc.
L’edifici de la Misericòrdia està envoltat d’un Jardí Botànic (1822-1833) que avui dia constitueix un dels espais ciutadans més emblemàtics de Palma.
Dels elements inicials del Jardí, ha sobreviscut el majestuós ficus, catalogat com a arbre singular de més de 150 anys i un dels més grans de les Illes Balears.
És en aquest Jardí, a la vora del ficus, on es realitzarà el concert del festival SIMFONIC.