MÚSIQUES VOCALS I INSTRUMENTALS

Cor Jove d’:UT

Sextet de guitarres

Grup de percusió

Orquestra: UT Cambra

Cor del Vespre

Cor Infantil d’:UT

Foto formacions

Dissabte 4 de juny a les 18h.

C. Santa Fe 2 bis

Metro: L5 (Maragall)
Bus: 11, 19, 31, 32, 34, 39, 45, 47, 50, 51, 71, 74, 117, 122 i 132

:UT Centres d’Estudis Musicals
:UT és una escola de música nascuda el 1998 amb l’objectiu de fer de la formació musical quelcom viu i plenament significatiu per a l’alumne, defugint inèrcies preestablertes i defensant el propi fer música com el lloc idoni on aprendre música.
En aquest sentit, :UT potencia la pràctica musical col·lectiva des de l’inici de la formació musical (en cors, orquestra i grups de percussió infantils, juvenils i d’adults).
Al mateix temps, desenvolupa i edita els seus propis materials pedagògics i composa molts dels materials musicals a mida. Entre aquests materials, destaca la composició i estrena cada curs d’una obra per a cor, orquestra i percussió.
Simultàniament, :UT produeix projectes musicals oberts, en col·laboració amb altres institucions educatives i culturals, entre els que destaca darrerament el projecte “8 Fonts d’Horta-Guinardó”.
:UT ofereix formació per a infants des dels 4 anys, així com per a joves i adults.

Centre Cívic Torre Llobeta
Segle XV- Rehabilitació: 1983El barri de Torre Llobeta deu el seu nom a la magnífica casa senyorial de Torre Llobeta. Va ser construïda a la darreria del segle XV seguint un esquema de planta quadrada, pati central amb escala interior i coberta a quatre aigües. Aquestes característiques la converteixen en un magnífic exemple de casa senyorial.
Els grans finestrals gòtics de les façanes, alguns amb delicada decoració flamígera i d’altres amb formes geminades o d’arc de ferradura, així com la porta ogival i alguns elements del magnífic pati interior, procedeixen d’antics edificis medievals de la ciutat que van ser enderrocats al llarg del segle XIX.
La finca d’onze hectàrees que envoltava la Torre Llobeta es venuda parcialment a l’exèrcit per a construir-hi una caserna d’intendència. Durant la guerra, la Torre Llobeta va ser la seu del comitè revolucionari del barri i sembla que va acollir membres de les Brigades Internacionals.
Acabada la guerra, els militars intenten recuperar els terrenys, però l’any 1945 se signa un acord entre l’exèrcit i l’Ajuntament per dedicar la finca a la construcció d’habitatges socials. Neix així el polígon de Torre Llobeta. L’any 1983, després d’una acurada restauració, la Torre Llobeta es va transformar de palau medieval en Centre Cívic.