CONCERT DE CORDA – CONCERTANTE

Grup violí

Orquestra Petit Concertante

Orquestra Jove Concertante

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

C. Santa Amelia, 1

Metro: L3 Maria Cristina

Bus: 34, 130

FGC: Sarria

CONCERTANTE Barcelona Academia Internacional de Música
Després de 25 anys d’experiència pedagògica i 10 anys d’experiència professional en organització de cursos, concerts, concursos i festivals dels seus fundadors, obre la CORCERTANTE Barcelona Academia Internacional de Música, d’acord amb la seva llarga trajectòria professional.L’acadèmia ofereix la possibilitat de viure la música como un tot unificador, que fusiona el llenguatge musical i la pràctica. Els alumnes desenvoluparan les habilitats musicals i les personals i, així, es facilita la unió entre el perfeccionament, l’exercici, les destreses individuals i la praxis musicals. D’aquesta manera, els alumnes podran iniciar-se, educar-se, especialitzar-se i, sobretot, viure amb la música.

Centre Cívic Sarrià
Situat als Jardins de Vil·la Cecília el Centre Cívic Sarrià treballa seguint els eixos transversals de la sostenibilitat, la integració, el suport a la creació i el treball comunitari i la participació.En els seus orígens l’edifici on s’ubica el Centre Cívic i l’Arxiu Històric de Sarrià, estava envoltat pels actuals jardins de Vil·la Cecília i Santa Amèlia. L’origen de la propietat està relacionat amb la família del comerciant nascut a Madrid, Eduardo Conde.