Metro: L4 (Jaume I)MÚSICA CELTA

Sorgin Zorrotx Foto formacions

Dissabte 4 de juny a les 18h.

Carrer Regomir 3

Metro: L4 (Jaume I)
Bus:17,19,40,45 i 120

Taller de Música
En el taller duem a terme diverses activitats- per un cantó hi ha la formació dels músics: es fan classes de solfeig i d’instruments. I per l’altra banda hi ha la formació de grups musicals. Els alumnes s’agrupen per interessos musicals i es formen grups de: flamenc, pop, rock i celta (actualment). Els grups es formen segons els alumnes i els seus interessos. Es fan concerts cada 3 mesos aproximadament que coincideix amb: Setmana Santa (març-abril), Fi de curs (juliol) Diada de la Mercè (setembre) i Nadal (desembre) per donar a conèixer el treball realitzat en els tallers.

Centre Cívic Pati Llimona
Rehabilitació 1988, Ignasi de Solà MoralesEstà ubicat en un palau construït sobre les muralles romanes de la ciutat amb una llarga cronologia arquitectònica, que a finals dels anys setanta va ser reivindicat pels veïns. L’Ajuntament el va comprar i en va encarregar la rehabilitació a l’arquitecte Ignasi de Solà Morales, el qual va concloure l’obra l’any 1988. Es va fer una recuperació de les restes històriques de caràcter monumental i al mateix temps es va respectar l’entramat urbà medieval.
L’any 1991 es va inaugurar com a centre cívic.