COMBOS, CORAL i CONJUNTS INSTRUMENTALS

CORAL

COMBO

CONJUNT INSTRUMENTAL I

CONJUNT INSTRUMENTAL 2

CONJUNT INSTRUMENTAL 3

Foto formacions

                                                                                                                         

 

Dissabte 13 de juny a les 18h.

Ptge. Dr. Torent, 1

Metro:L5 Camp de l’Arpa i L1 Navas
Bus:62, 192, 117 i N3

Escola de Música i Dansa Esclat
 
Més de vint anys d’experiència ens avalen la nostra tasca pedagògica envers la música. L’ Escola de Música ESCLAT va ser fundada l’any 1988 a Barcelona, sempre amb el compromis de mantenir un nivell òptim en l’ensenyament musical de totes les edats i especialitats.
Oferim una gran varietat d’especialitats en la vessant clàssica i moderna. Pretenem, doncs, que sigui una escola oberta a tothom: petits, joves i grans, i amb objectius ben diferents: sensibilització, per gaudir-ne, o bé per professionalitzarse.

L’Escola disposa d’un Pla d’Estudis ben elaborat, d’acord amb els plantejaments pedagògics de la LOE, de cada nivell d’estudis (Sensibilització – Bàsic – Aprofundiment – Avançat).

La nostra línia pedagògica ha optat sempre per un mètode viu i actiu d’educació musical: el cant, les audicions, tallers, orquestrina, conjunts instrumentals, combos, son elements de treball des dels primers cursos.


Centre Cívic Navas
 
El Centre Cívic Navas és un equipament municipal de cultura, de proximitat, de relació i de participació del districte de Sant Andreu que posa a l’abast de tothom activitats, propostes i instal•lacions per tal de fer accessible la cultura, entesa en el seu concepte més ampli, desenvolupar el coneixement col•lectiu, promoure la sociabilització i la interacció entre tots els participants i estimular la participació col•lectiva.