Centre Cívic La Sedeta – 2020

Títol

Formacions

                                                                                                           Dissabte 13 de juny a les 18h

C. Sicília, 321

Metro: L4 (Joanic), L2, L5 (Sagrada Familia)
Bus: 47, H8

Escola de Música de l’Orfeó Gracienc
L’Escola de Música de l’Orfeó Gracienc neix dins del marc d’aquesta entitat centenària per conduir i ampliar la demanda de formació musical dels seus cantaires. Creada formalment l’any 1975 pel mestre Pérez i Simó ha estat sempre una escola reconeguda pel Ministeri d’Educació i actualment, per la Generalitat de Catalunya.
La nostra metodologia innovadora, basada en la creació, permet aprendre música globalment respectant tots els ritmes d’aprenentatge. Per això, ensenyem música a persones de totes les edats i condicions. Oferim formació musical per tal d’accedir a ensenyaments professionals i superiors i també a qui vulgui gaudir de la música a qualsevol nivell.
Des d’un ensenyament fonamentat en l’alumne i la seva capacitat creativa, l’escola ofereix diferents itineraris formatius (coral, instrumental i personalitzat) a través dels quals tothom pot aprendre i, sobretot, gaudir de la música.

Centre Cívic La Sedeta
La sala d’actes del Centre Cívic La Sedeta, espai on es fa cada any el concert del Simfònic, està situada a la 2a planta del centre. Té dues escales d’accés, una, l’A, al costat de l’escenari i l’altra, la B, per la part final de la sala. Generalment, el públic del Simfònic accedeix per l’A, on està situat l’ascensor de l’equipament.