CONCERT DE LA BIG BAND DE L’ESTUDI DE MUSICA TRI-TO

Big Band de L’Estudi de Música Tri-tò Foto formacions

Dissabte 7 de juny a les 18h.

C. Sicilia 321

Metro: L4 (Verdaguer)
Bus: 15, 20, 45 i 47

Estudi de Música Tri-tò
L’ Estudi de Música Tri-tò es va crear l’ any 1995 per les ganes de transmetre els coneixements musicals adquirits durant tots el s anys de professió dels primers directors de l’ escola i posteriorment de tots els professionals que treballem .
El nostre professorat vol afavorir el desenvolupament intel.lectual, estètic i social de la persona, dons la música com nosaltres l’ entenem afavoreix l’ expressió completa de la personalitat.
A l’ Estudi de Música Tri-tò assegurem una formació sòlida a través d’ un seguiment continuat.

Centre Cívic La Sedeta
La fàbrica tèxtil de la Sedeta va ésser edificada per l’empresa Pujol i Casacuberta. Fou una de les primeres indústries d’Europa en produir, amb telers mecànics, teixits de seda crua “Shantung”.Arran del Pla d’Ordenació Urbana de 1953 sorgiran nombrosos plans parcials, molts d’ells conseqüència de la iniciativa privada amb la pretensió de revaloritzar terrenys.L’any 1953 havia començat el trasllat de l’antiga fàbrica La Sedeta fora del casc urbà. Quasi 7.000 metres quadrats d’extensió que els veïns de la zona es proposen recuperar per a ús públic, contra l’opinió de Caixa de Catalunya, nova propietària dels terrenys, que pretén construir-hi 200 habitatges.La recollida de signatures, les pintades reivindicatives i les assemblees de veïns deixen ben clara la voluntat dels veïns de no renunciar als equipaments públics de la Sedeta per al barri.A finals de 1978, l’Ajuntament adquireix tot el solar.L’edifici és un clar exemple de l’arquitectura industrial de principis de segle, s’ubica l’Escola, el Institut i el Centre Cívic. El projecte respecta el plantejament general del conjunt arquitectònic i proposa de reconstruir només allò que està en mal estat. Els espais exteriors s’habilitaran com a pati escolar i plaça pública.