Tarantel•la amb la Música

Orff-1

Orff-2

Corda i vent

Coral infantil i jove

Conjunt Instrumental

Combo

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 13 de juny a les 17:30h.

C. del Rector Triadó 53

Metro: L3 (Tarragona)
Bus: 27, 109, 115

Escola de Música Tarantel·la
 
L’Escola de Música Tarantel.la neix l’octubre de 1984 amb la finalitat d’apropar el món musical a tots els qui ho desitgin i contribuir a la formació integral de l’ésser humà; sense oblidar mai que d’aquest esforç en pugui sorgir un interès professional.L’escola és oberta a tothom i a tot tipus de corrents estètiques rellevants. Així també, s’intenta crear un caliu intern propi d’una escola dinàmica, moderna i amb constant evolució. Des d’aleshores ençà, el centre ha anat creixent, apostant sempre per un mètode d’ensenyament personalitzat.Es fomenta la integració dels alumnes en grups, afavorint les relacions i l’aprenentatge.El professorat és titulat en nivell Superior o Mig, es fan avaluacions trimestrals a la pròpia escola i s’entreguen diplomes de final de nivell.Es realitzen audicions, classes d’aprofundiment del instrument, concerts i intercanvis.Les aules estan equipades amb material d’avantguarda per a l’ensenyament.

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
El Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs és un equipament municipal que ofereix tot tipus d’activitats per a nens, joves, gent adulta i gent gran. Hi podem trobar cursos, tallers i espectacles. El centre dona suport a diferents entitats, cedint l’espai i ajudant a la creació artística i teatral de la zona.El model de cogestió ha afavorit que el Casinet d’Hostafrancs sigui avui dia un punt de referència pel que fa a la vida cultural i al temps de lleure dels veïns i veïnes. Espais com el Pati del Casinet s’han convertit en lloc de trobada comunitari, especialment quan arriba la revetlla de Sant Joan o el Vermut Jazz, que s’hi celebra cada diumenge en arribar la primavera.Un altre espai destacat és el Teatre del Casinet, amb un aforament per a 450 persones, a més de sales polivalents obertes a les entitats del barri i a la ciutadania en general. Entre els usuaris d’aquests espais destaca la Companyia Juvenil de Ballet Clàssic de Catalunya, allotjada a les instal·lacions del centre, que cada any organitza un curs internacional de dansa. Iniciatives com aquesta conviuen amb els tallers i activitats pròpies del centre cívic, aportant-li un gran dinamisme.