COMBOS, CORAL I CONJUNTS INSTRUMENTALS

Coral

Combo

Conjunt Instrumental 1

Conjunt Instrumental 2

Conjunt Instrumental 3

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 11 de juny a les 18h.

C. de Pallars, 277

Metro: Poble Nou (L4)
Bus: 40, 42,192, B20, B25

Escola de Música i Dansa Esclat
 
Més de vint anys d’experiència ens avalen la nostra tasca pedagògica envers la música. L’ Escola de Música ESCLAT va ser fundada l’any 1988 a Barcelona, sempre amb el compromis de mantenir un nivell òptim en l’ensenyament musical de totes les edats i especialitats.
Oferim una gran varietat d’especialitats en la vessant clàssica i moderna. Pretenem, doncs, que sigui una escola oberta a tothom: petits, joves i grans, i amb objectius ben diferents: sensibilització, per gaudir-ne, o bé per professionalitzarse.L’Escola disposa d’un Pla d’Estudis ben elaborat, d’acord amb els plantejaments pedagògics de la LOE, de cada nivell d’estudis (Sensibilització – Bàsic – Aprofundiment – Avançat).La nostra línia pedagògica ha optat sempre per un mètode viu i actiu d’educació musical: el cant, les audicions, tallers, orquestrina, conjunts instrumentals, combos, son elements de treball des dels primers cursos.

Centre Cívic Can Felipa
1897- Eduard Mercader i Sacanella És una bella finca modernista que durant dècades va ser la residència de la família Deu, que es dedicava a la fabricació de licors. L’edifici fa cantonada i consta de dos cossos amb diferents alçades i un jardí. Al cos principal destaca la tribuna de ferro i vidre a l’angle. La coberta és a tres vessants amb ràfec prominent i hi sobresurt una torremirador de planta quadrada.Al 1986 es va convertir en un centre cívic i va ser la primera casa que es va recuperar com a equipament a Les Corts. El Centre Cívic Can Deu és un equipament municipal especialitzat en dues temàtiques ben diferenciades; per una banda, promou la música jazz amb diverses activitats i projectes i, per l’altra, fa del fet sostenible i mediambiental un eix important de la seva programació i de la seva actitud com a instrument bàsic per a la promoció social i ciutadana.