Centre Bonastruc ça Porta. Museu d’Història dels Jueus – 2021

Cor petit i Combos de l’Escola Municipal de Música de Besalú

Cor petit

Combos

Dissabte 12 de juny a les 11, 11:30, 12, 12:30h

C. de la Força, 8
Girona

Escola Municipal de Música de Besalú
L’Escola Municipal de Música de Besalú està ubicada a Cal Campaner dins del casc antic de Besalú.
Més de 30 anys d’història formant nens, joves i adults. A l’escola potenciem la barreja d’estils (tradicional, modern i clàssic) i la creació de cançons, oferint una formació oberta i integradora.

Centre Bonastruc ça Porta. Museu d’Història dels Jueus
El Centre Bonastruc ça Porta es troba al bell mig del call (barri jueu medieval), al cor del barri vell de Girona, i acull el Museu d’Història dels Jueus i l’Institut d’Estudis Nahmànides.