MÚSICA MACABRE, FANTASMAGÒRICA I ALTRES

Juncària

Ficaris

Tramuntana

JOF simfonic

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

Jove Orquestra de Figueres
La Jove Orquestra de Figueres (JOF) és un espai promogut l’any 1987 per Joventuts Musicals de Figueres, on realitzen el seu aprenentatge orquestral els joves estudiants de les comarques gironines. Actualment, és una entitat independent amb més de cinquanta instrumentistes de 10 a 25 anys, distribuïts en tres seccions: Juncària, Ficaris i Tramuntana són els seus noms, dirigides per un equip tècnic professional i el suport d’un equip gestor de mares i pares.Al llarg d’aquests anys han passat per l’orquestra quasi un miler de joves instrumentistes, molts dels quals han esdevingut reconeguts professionals.La JOF ha ofert concerts en diverses poblacions de les comarques catalanes mostrant el seu repertori, que abraça des de la música barroca fins la contemporània. Ha publicat cinc CD íntegrament dedicats a encàrrecs a compositors catalans.

Casa Empordà (Antic Escorxador)
Edifici modernista que havia allotjat l’antic escorxador municipal. Actualment, conté la Casa Empordà i és la seu de l’Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Empordà.Considerat per molts com l’obra clau dons la producció de l’arquitecte Josep Azemar, és un edifici de diferents cossos i volumetria segons el seu ús. La construcció combina l’ús de materials tradicionals com el maó i el ferro forjat amb altres de nous com el ferro colat a les columnes interiors. Aquestes sostenen una teulada a dues aigües, que recrea una estructura basilical. (DD.AA., 1990)Aquest edifici, bastit l’any 1904 com a escorxador municipal – suplint l’existent al mateix lloc des de l’any 1846 – es trobava situat en el seu moment en un dels extrems de la ciutat en una àrea amb implantació d’altres edificis industrials i de serveis com la fàbrica de pells adobades Bassols, la fàbrica de gas o la fàbrica de gel. Abandonada la seva utilització com a escorxador a la dècada de 1970, una mobilització ciutadana va impedir que fos derribat i el seu espai ocupat per un bloc d’habitatges.Restaurat i rehabilitat l’any 1988 com a Arxiu Comarcali sala d’exposicions municipal en la seva major part, aquest edifici és actualment una de les peces patrimonials més importants de la ciutat i una de les úniques que situen el patrimoni arquitectònic figuerenc dins el conjunt del més destacable del modernisme català.El 2013 s’ha realitzat la primera fase de la rehabilitació com a Casa Empordà i s’està utilitzant per a diferents activitats culturals i socials.