Casa de la Música de Terrassa – 2022

Títol

Formació

Dissabte 11 de juny a les 18h

Carrer de Mare de Déu dels Àngels, 76
Terrassa

ESMUT-Espai Musical de Terrassa
Transmetre l’amor per la música i la dansa, sigui professional o amateur, sigui amb persones amb necessitats educatives especials, ha de ser l’objectiu principal de la nostra escola, i ensenyar a tocar un instrument, cantar, dansar i conèixer els fonaments de la música i la dansa al llarg de la seva història serà la nostra missió com a professionals de l’educació musical i la dansa, tanmateix que fomentar la participació, el compromís del treball en equip, la solidaritat, el desig de superació, la constància, l’esforç per superar les dificultats i la bona harmonia.El model de participació implica, a més, que la teoria musical ha de estar molt bé compaginada amb la pràctica i la utilització de les noves tecnologies, que generin un marc proper i còmode d’aprenentatge.

Casa de la Música de Terrassa
El Vapor és un espai de creació musical de la Casa de la Música de Terrassa. Aquest equipament inaugurat ara fa 13 anys, ubicat al centre de la ciutat, es defineix per ser un espai polivalent destinat als creadors musicals i formacions de música moderna emergents de la ciutat de Terrassa i el Vallès.