CONCERT SIMFONIC

Col•lectiu 1

Col•lectiu 2

Big Band

Foto formacions

Dissabte 13 de juny a les 18h.

Jaume III 6 A

:
Calvià

Escola Municipal de Música de Calvià “Josep Rubio i Amengual”
Escola Municipal de Música de Calvià
Ofereix estudis reglats de Grau Elemental
Instruments de vent, corda, percussió i veu.
Grups infantils (4-7 anys)
Grups d’adults
Col•lectius instrumentals i vocals
Ensenyament i col•lectius de Jazz
2 seus en el municipi de Calvià
200 alumnes
Director: Josep Oliver RubioL’Escola Municipal de Música de Calvià “Josep Rubio i Amengual” començà a funcionar l’any 1984 amb el col•lectiu que dos anys després constituïren l’Associació Cultural Pere Josep Cañellas (la qual la gestiona) amb la finalitat de formar músics per la Banda Municipal. Actualment forma part del Servei de Formació i Foment de les Activitats Municipals al Municipi de Calvià.
Forma alumnes de totes les edats, tant a nivell professional com per satisfer una afició de caràcter més lúdic.
Des d’el curs 2004/2005 s’imparteixen els estudis de música reglats del grau elemental.

Foto espai

Local d’assaig de la Banda Municipal de Música de Calvià
Aquest local,antiga central elèctrica i posterior cinema, ademés de molts altres negocis i gestionat per l’Associació Pere Josep Cañellas, ademés de ser la seu de la Banda Municipal de Calvià, alberga concerts i audicions de l’Escola i s’hi fan assajos d’alguns dels col•lectius d’aquesta.