CONCERT SIMFONIC

Formacions Foto formacions

Dissabte 7 de juny a les 18h.

Plaça de Weyler 3

Palma de Mallorca

Escola de Música Ireneu Segarra
Músics i professors mallorquins coneixedors del mètode Ireneu Segarra i desitjosos d’experimentar-lo amb infants i grans de la nostra terra, impulsaren la creació de l’escola de música, a la imatge de les que ja existien a Catalunya.
Així es començaren les activitats en el curs 1982/1983, partint dels cursos introductoris, amb el projecte d’anar implantant progressivament els nivells superiors.
La idea principal del mètode és la de facilitar a tothom l’adquisició del llenguatge musical adaptat a cada edat, el qual inclou l’aprenentatge de les primeres nocions de relacions del sons fins al coneixement de la gran literatura musical, passant per l’estudi minuciós de la cançó popular catalana, en la qual es basa i s’articula el mètode.
Si alguna originalitat pot tenir el mètode és la de l’audàcia de posar en mans dels més joves, i també dels grans, uns elements dels quals només es poden servir músics amb veritables qualitats.

CaixaForum Palma
Centric edifici, antic Grand Hotel de Palma, modernista, obra de Doménec i Muntaner. Declarat BIC pel Ministerio de Cultura l’any 2003.