(Escola de Música Arts Musicals) – 2022

Títol

Formació

Dissabte 11 de juny a les 18h

Carrer
Lleida
Escola de Música Arts Musicals
L’escola de les Arts Musicals és un centre privat d’educació musical reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i Vinculat al Conservatori del Liceu de Barcelona, on es pot obtenir el Grau Professional tant en música clàssica com en moderna i jazz. Els alumnes segueixen el mateix programa educatiu musical establert pel Conservatori del Liceu, oferint la continuïtat als estudis de Grau Superior.

L’escola de les Arts Musicals neix amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat, un seguiment personalitzat des del Conservatori, amb una atenció especial al gaudi musical.

La vinculació al Conservatori del Liceu facilita a l’escola una estructura acadèmica, una sèrie d’eines metodològiques, un  programa de seguiment per als alumnes i una atenció personalitzada

Es poden cursar els següents nivells: Sensibilització, Aprenentatge Bàsic i Avançat, Programa Modular i de Música Moderna, Possibilitat de participar en l’orquestra,big band, dixieland, combos……


Imatge Espai

Nom Espai
Text Espai