FESTIVAL MÚSICA DE CAMBRA

Quartet de guitarres de l’Orfeó Gracienc

Quintet de corda de l’Orfeó Gracienc

Quartet de clarinents de l’Orfeó Gracienc

Foto formacions

Dissabte 9 de juny a les 18h.

C. Vallcivera 3bis

Metro: L11 (Torre Baró)/ Renfe: C3-C4 i C7 (Torre Baró- Vallbona)
Bus: 51, 62, 76, 83 i 159

Escola de Música de l’Orfeó Gracienc
L’Escola de Música de l’Orfeó Gracienc neix dins del marc d’aquesta entitat centenària per conduir i ampliar la demanda de formació musical dels seus cantaires. Creada formalment l’any 1975 pel mestre Pérez i Simó ha estat sempre una escola reconeguda pel Ministeri d’Educació i actualment, per la Generalitat de Catalunya.
La nostra metodologia innovadora, basada en la creació, permet aprendre música globalment respectant tots els ritmes d’aprenentatge. Per això, ensenyem música a persones de totes les edats i condicions. Oferim formació musical per tal d’accedir a ensenyaments professionals i superiors i també a qui vulgui gaudir de la música a qualsevol nivell.
Des d’un ensenyament fonamentat en l’alumne i la seva capacitat creativa, l’escola ofereix diferents itineraris formatius (coral, instrumental i personalitzat) a través dels quals tothom pot aprendre i, sobretot, gaudir de la música.

Biblioteca Zona Nord
2009- Rafael Perera i LeozEl 29 de novembre de 2009 obre les portes la Biblioteca Zona Nord, un equipament cultural i de proximitat per als veïns dels barris de Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana, al Districte de Nou Barris.
La biblioteca Zona Nord és un edifici de nova construcció que pretén conjugar els requeriments d’un equipament cultural destinat a biblioteca pública amb els condicionants del solar que s’integra en el vessant de la muntanya.
Amb una superfície total de 1462 m2 distribuïts en dues plantes, compta amb espai polivalent, àrea de diaris i revistes, àrea infantil, àrea de fons general, àrea de música i cinema, espai multimèdia i el servei d’Internet i +.