Biblioteca Xavier Benguerel* – 2022

Simfonia de Juny

Orquestra de cambra Aula de Música 7

Dissabte 13 de juny a les 11h

Av. Bogatell, 17

Metro: L4 (Bogatell)
Bus: 59, H16, V23 i V27

Aula de Música 7
L’escola Aula de Música 7 és a l’Avinguda Diagonal 327 de Barcelona.Tenim l’objectiu de fomentar l’interès envers la música al llarg de la vida, i volem atendre l’amplia demanda social de cultura artística connectada a la pràctica i al context social. Procurem una formació de qualitat que permeti a l’alumnat assolir les competències necessàries per a la pràctica individual i col·lectiva de la música en funció dels seus interessos, capacitats i necessitats. Procurem una formació que permeti gaudir i comprendre la música en espais de percepció, creació i expressió artística. Detectem la vocació artística i vetllem per la seva preparació per a l’accés als estudis posteriors.

Oferim una àmplia gamma d’ensenyaments entorn de l’activitat de la música que incorpora diferents estils i tècniques amb especial atenció al patrimoni artístic i cultural de Catalunya. Contribuïm a la cohesió, la inclusió i la sensibilització social de l’entorn mitjançant l’accés de tots i totes al fet musical .Vetllem per la conciliació d’aquests ensenyaments amb els de règim general, d’acord amb la normativa vigent. Oferim una educació integral de l’alumnat a través de les diferents expressions artístiques. Vetllem perquè la perspectiva de gènere en el món de la música estigui present en tots els nivells.


Biblioteca Xavier Benguerel
La Biblioteca Xavier Benguerel, ubicada al barri de la Vila Olímpica, és la biblioteca central del districte de Sant Martí. Forma part del Consorci de Biblioteques de la ciutat de Barcelona i té una superfície de 1.960 metres quadrats distribuïts en dues plantes.La biblioteca, inaugurada el 1995, està especialitzada en cinema. La biblioteca, a més a més, compta amb el Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil, amb un fons antic de llibres i revistes per infants de més de 16.000 documents que van de finals del segle XIX als anys seixanta del segle XX. La sala infantil es troba a la planta baixa, a la dreta del vestíbul. Entre les nombroses activitats que la biblioteca ofereix al públic infantil i familiar destaquen les relacionades amb la música, atesa l’estreta col•laboració que la biblioteca té amb les dues escoles de música del barri.