Aula de música 7 – 2024

L’Orquestra al SIMFONIC

Orquestra de cambra Aula de Música 7

Dissabte 8 de juny a les 18h

Av. Bogatell, 17

Metro: L4 (Bogatell)
Bus: 59, H16, V23 i V27

Aula de Música 7
L’escola Aula de Música 7 és a l’Avinguda Diagonal 327 de Barcelona.Tenim l’objectiu de fomentar l’interès envers la música al llarg de la vida, i volem atendre l’amplia demanda social de cultura artística connectada a la pràctica i al context social. Procurem una formació de qualitat que permeti a l’alumnat assolir les competències necessàries per a la pràctica individual i col·lectiva de la música en funció dels seus interessos, capacitats i necessitats. Procurem una formació que permeti gaudir i comprendre la música en espais de percepció, creació i expressió artística. Detectem la vocació artística i vetllem per la seva preparació per a l’accés als estudis posteriors.Oferim una àmplia gamma d’ensenyaments entorn de l’activitat de la música que incorpora diferents estils i tècniques amb especial atenció al patrimoni artístic i cultural de Catalunya. Contribuïm a la cohesió, la inclusió i la sensibilització social de l’entorn mitjançant l’accés de tots i totes al fet musical .Vetllem per la conciliació d’aquests ensenyaments amb els de règim general, d’acord amb la normativa vigent. Oferim una educació integral de l’alumnat a través de les diferents expressions artístiques. Vetllem perquè la perspectiva de gènere en el món de la música estigui present en tots els nivells.