CONCERT SIMFONIC

Piano

Corals de sensibilització i Musicant

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 13 de juny a les 12h

Pl. del Mercat, s/n

Castellar del Vallès

Escola Municipal de Música Torre Balada
 
L’Escola de música Torre Balada va començar al curs 1989-1990 i és de titularitat municipal. Està situada en un bonic edifici construït a finals del segle XIX amb el voltant enjardinat, i situat dins el nucli antic de la vila.
Formen l’Escola de Música un grup de professionals que volen fomentar la sensibilització i l’estimació per la música als nostres alumnes, desenvolupar la sensibilitat artística com a font de formació i enriquiment cultural i personal.Tant pel que fa a la pràctica instrumental com al llenguatge musical es potencia un aprenentatge basat en la participació i l’experimentació. La funció del docent anirà preferentment adreçada a oferir als estudiant els mecanismes adient que els facilitin aquesta acció. L’instrument és, majoritàriament, l’eix de tot el procés d’aprenentatge: al seu voltant , a banda de la classe individual, es potencien la participació en les orquestres, banda o diferents grups instrumentals, i també la música de cambra en les seves diferents modalitats.

Auditori Miquel Pont
L’Auditori Miquel Pont és el teatre-auditori municipal de la vila. Té un aforament de 308 places. L’equipament va ser remodelat l’any 2010 per tal d’actualitzar la part escènica, acondicionar la sala, millorar la seva sonoritat, modificar els accessos i eliminar barreres arquitectòniques.