Petits Grans Músics

Coral alumnes Allegreto

Combos

                                                                                                                       Dissabte 8 de juny a les 18h

Pl. Angeleta Ferrer 2

Metro: L2 (Sant Martí, Bac de Roda)
Bus: 33, H10

 Escola de música Allegretto
 
La formació acadèmica que l’escola de Música Allegretto, tant a Gràcia com a Poblenou, pretén donar al seu alumnat, una bona base d’aprenentatges assolits d’una manera entenedora i raonada. La correcta formació afectiva de la sensibilització  musical i la seva pràctica permetran gaudir tant de l’audició com de la interpretació-composició. Aquests aspectes contribuiran a accedir a l’entorn musical i social adult amb una bona preparació en tots sentits. La nostra metodologia es basa en un treball acadèmic raonable i en una avaluació quadrimestral dirigida i orientada a millorar els objectius acadèmics mitjançant una atenció personalitzada.

Auditori Sant Martí de Provençals
L’Auditori de Sant Martí de Provençals és un equipament cultural que té com a objectiu potenciar i dinamitzar l’activitat cultural del districte de Sant Martí i de la ciutat de Barcelona. L’espai acull una programació estable de música, arts escèniques i cinema, amb una especial sensibilitat pel públic jove i familiar.