Petits Grans Músics

Combo 1B

Combo 1C

Combo 1A

Combo 2A

Combo 2B

Combo 2C

Combo 2D

Combo 2C

Combo 3A

Combo 3B

Combo 4A

Combo Pas de Grau

Combo Mitja 2

Combo Mitja 3

Combo Mitja 4

Combo Vent

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 9 de juny a les18h

Pl. Angeleta Ferrer 2

Metro:L1, L2 i L3
Bus:33, 67 i 118

Escola de Música Allegretto
 
La formació acadèmica que l’escola de Música Allegretto, tant a Gràcia com a Poblenou, pretén donar al seu alumnat, és una bona base d’aprenentatges assolits d’una manera entenedora i raonada. La correcta formació afectiva de la sensibilització  musical i la seva pràctica permetran gaudir tant de l’audició com de la interpretació-composició.Aquests aspectes contribuiran a accedir a l’entorn musical i social adult amb una bona preparació en tots sentits.La nostra metodologia es basa en un treball acadèmic raonable i en una avaluació quadrimestral dirigida a orientada a millorar els objectius acadèmics mitjançant un tractament personalitzat.”

Auditori de Sant Martí
L’Auditori de Sant Martí de Provençals és un equipament cultural que té com a objectiu potenciar i dinamitzar l’activitat cultural del districte de Sant Martí i de la ciutat de Barcelona. L’espai acull una programació estable de música, arts escèniques i cinema, amb una especial sensibilitat pel públic jove i familiar.

«>