MONTESSORI-PALAU SIMFÒNIC

Grup de Cant de iniaciació a primer curs de grau elemental de llenguatge musical.

Grup de Cant de segon a quart curs de grau elemental de llenguatge musical.

Pop-Rock

Guitarres (diverses actuacions individuals o en grup)

Violins ( actuacions individuals i música de cambra)

Pianos (actuacions individuals i de música de cambra)

Foto formacions

Dissabte 7 de juny a les 18h.

C/ Pujada de la Mercè 12

CCE Montessori-Palau

El CCE Montessori-Palau és una escola privada no concertada de Girona que va néixer l’any 1967. Actualment té més de 1000 alumnes.El Club Cultural i Esportiu va iniciar la seva activitat l’any 1969, com un dels pilars bàsics de l’educació per donar resposta a les necessitats esportives i artístiques dels alumnes.

Des dels seus inicis ha treballat a partir de les premisses d’esport, rendiment i valors, amb l’objectiu d’orientar el treball diari cap a la millora de la persona, a través de qualsevol disciplina esportiva, musical o artística.

L’escola de música del Club CE Montessori-Palau ofereix les actviitats de llenguatge musical,  cant, piano, violí,  viola, flauta travessera, guitarra i  bateria. Anualment s’organitzen diferents concerts i audicions de música en auditoris de la ciutat i oberts al públic en general. Entre l’oferta d’activitats musicals hi ha també la formació d’una orquestra d’instruments de corda i un grup de Pop Rock.


Foto espai

Auditori de La Mercè
L’Auditori té per marc l’antic convent de la Mercè, un edifici construït al segle XIV que va ser emprat com a hospital militar durant el segle XIX i part del XX. Des de l’any 1984, l’espai és un centre cultural pluridisciplinari amb una oferta regular en els àmbits escènics, humanístics i artístics. El centre acull també les propostes i programacions d’altres agents culturals, com ara festivals independents, assaigs, concerts, jornades, cursos, reunions, presentacions, exposicions, etc.