CANTANT ELS CONTINENTS I EL CONJUNT INSTRUMENTALS DEL CEM

Cor Jove

Orquestra de Corda del CEM

Orquestra de Cambra de Grau Professional del CEM

EnCEMble de vent del CEM

Grups de Cambra de Grau Professional del CEM

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 11 de juny a les 18h.

C. Comtes, 2

Metro:
Bus:

Cor Jove Orfeó Atlàntida 
 

El Cor jove de l’Orfeó Atlàntida, reneix el setembre de 2012 de la mà de la directora Isolda Cabero després d’uns anys d’aturada. Vol ser el planter per al cor de l’Orfeó Atlàntida, de gran trajectòria històrica, a l’hora que tenir autonomia i projecció musical.

Actualment el cor està format per 15 cantaires d’entre 12 i 25 anys que es troben un cop per setmana per cantar junts. El repertori interpretat és variat quant a estil i procedència i es canta tant a capella com amb acompanyament instrumental.

Durant aquests tres anys s’han fet concerts a diferents punts de Barcelona, intercanvis i col·laboracions amb el cor de l’Orfeó Atlàntida.  Avui dia s’està treballant perquè el cor creixi i s’expandeixi.


Arxiu Corona Aragó (Palau del Lloctinent)
El Palau del Lloctinent es va construir en el segle XVI per a allotjar els lloctinents o virreis del Principat de Catalunya, annex al palau Reial i ampliació d’aquest. El 1853 es va instal•lar l’Arxiu de la Corona d’Aragó, creat al 1318, que aleshores ocupava unes dependències del Palau de l’Audiència de Barcelona. L’any 2007 es van inaugurar les obres de reforma integral de l’edifici. Arquitectònicament destaca el seu pati d’estil renaixentista i el teginat de l’escala principal. Al mig d’aquesta escala es troba una porta en bronze monumental al•lusiva a la Corona d’Aragó, obra de l’escultor Josep Maria Subirachs.