JOAN LLONGUERES AL ALBERG

Grup de guitarres

Orquestra de Cambra

Grup de corda fregada

Solistes

Foto formacions

Dissabte 9 de juny a les18h

Psg. Mare de Déu del Coll 41-51

Metro: L3 (Vallcarca- sort Av. República Argentina), L5 (El Coll- La Teixonera)
Bus: 27, 28, 92, 123, 124 i 129

Escola de música Joan Llongueres

La rítmica es fonamenta en tres pilars: la música, el moviment i la coordinació. Relaciona els moviments naturals del cos, els ritmes artístics de la música i les capacitats d’imaginació i de reflexió.Aquest mètode desenvolupa les aptituds auditives i motores, la memòria i la concentració; educa  la sensibilitat, l’espontaneïtat i la capacitat de representació ràpida; estimula la creativitat i afavoreix una integració harmònica de les facultats sensorials, afectives i mentals de la persona. Podria definir-se com una gimnàstica integral del reflex i del conscient.

L’educació rítmica és,  doncs, una pedagogia essencialment activa, que completa l’educació general. És al mateix temps un mètode d’educació musical i un mètode musical d’educació.


Alberg Mare de Déu de Montserrat
1907- Juli Marial i TeyConstruïda com a residència de na Josepa Marsans i Peix, de la família del mateix cognom fundadora d’un banc i una agència de viatges. Edifici de planta quadrada amb interiors d’estil modernista que s’organitza al voltant d’un pati centralitzat amb arcades neoàrabs a la plata superior que sembla inspirades a la decoració de l’Alhambra de Granada. Una recent rehabilitació ha convertit l’edifici en alberg.