Mas de Sant Iscle – 2022

Concert final de curs Ad libitum

UTOPIA
CAMALEÓ
ROCKSTARS
GUACAMOLE’S
BEETLEJUICE BAND
KUKITXA
LOTUS

Dissabte 11 de juny a les 18h

Carrer de Sant Iscle, 1
Manresa

Ad Libitum Escola de Música
 
Ad libitum neix a Manresa el gener de 2013 amb la intenció d’oferir ensenyaments musicals a partir dels 3 anys, amb programes d’estudis lliures i adaptables a tot tipus de necessitats.
És una escola de música on s’implanta una nova metodologia, volem oferir una educació orientada a establir les bases pel gaudi de la interpretació musical a partir de la classes de grup.
La filosofia de l’escola es basa en la idea que l’aprenentatge musical ha de partir de la pràctica instrumental, apostem per integrar totes les àrees de l’ensenyament musical dins la classe d’instrument, eliminant així la tradicional separació entre llenguatge musical per una banda, i instrument per l’altra. El nostre objectiu és que els alumnes vagin assolint coneixements teòrics i pràctics d’una manera coordinada, i sempre a partir de la interacció amb altres alumnes, fomentant valors musicals i humans com la comunicació, el respecte i el saber escoltar.

Mas de Sant Iscle