Escola Musilloc – 2021

Títol

Formacions Foto formacions

Dissabte 12 de juny a les 18h

Carrer Sant Andreu 21 Baixos

Manresa

Escola Musilloc
Musilloc és una escola oberta a totes les edats i nivells, que permet connectar professionals de la música amb gent que té ganes d’ aprendre, oferint un elevat nivell de formació que sigui a la vegada flexible a les necessitats dels alumnes.